ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

(ดาวน์โหลด)

Print Friendly, PDF & Email