ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบหนองวัวซอ ช่วงแยกถนนเลียบห้วยหลวงยาวไปทางทิศใต้ หมู่ที่ 7 ต.หนองวัวซอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)