ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองวัวซอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)