ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.4 ต.หนองวัวซอ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)