ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนิน ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564