ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้า และผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้า และผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลด

Print Friendly, PDF & Email