ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ปีพ.ศ 2564