ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2565

MX M464N 20220228 110845

Print Friendly, PDF & Email