ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง