ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง ถนนสุภสร หมู่ที่ 5 ต.หนองวัวซอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1414072563

Print Friendly, PDF & Email