ประกาศเทศบาลตำบลหนองวัวซอ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) ครั้งที่ 2

2323072563 0001

Print Friendly, PDF & Email