รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต รอบ 12 เดือน

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต รอบ 6 เดือน

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ดาวน์โหลด)

Print Friendly, PDF & Email