วันที่ 31 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ร่วมโครงการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยา

Print Friendly, PDF & Email