วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ นายปรีชา วรรณดา นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยในงานมีกิจกรรม เกม การแสดความสามารถของเด็ก ๆ และมีการมอบและแจกของรางวัล

Print Friendly, PDF & Email