สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนมกราคม 2564 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนมีนาคม 2564 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนเมษายน 2564 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนกันยายน 2564 (ดาวน์โหลด)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Print Friendly, PDF & Email