สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • ประจำเดือนตุลาคม 2564

  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

  • ประจำเดือนธันวาคม 2564

  • สรุปรวมประจำไตรมาส 1 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนมกราคม 2565

  • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

  • ประจำเดือนมีนาคม 2565

  • สรุปรวมประจำไตรมาส 2 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนเมษายน 2565

  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

  • ประจำเดือนมิถุนายน 2565

  • สรุปรวมประจำไตรมาส 3 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

    • วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ดาวน์โหลด)

    • วงเงินเกิน 5,000 บาท(e-GP) (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนสิงหาคม 2565

    • วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ดาวน์โหลด)

    • วงเงินเกิน 5,000 บาท(e-GP) (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนกันยายน 2565

    • วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ดาวน์โหลด)

    • วงเงินเกิน 5,000 บาท(e-GP) (ดาวน์โหลด)

  • สรุปรวมประจำไตรมาส 4 (ดาวน์โหลด)

  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 (ดาวน์โหลด)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • ประจำเดือนตุลาคม 2563

  • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  • ประจำเดือนธันวาคม 2563

  • สรุปรวมประจำไตรมาส 1 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนมกราคม 2564

  • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • ประจำเดือนมีนาคม 2564

  • สรุปรวมประจำไตรมาส 2 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนเมษายน 2564

  • ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

  • ประจำเดือนมิถุนายน 2564

  • สรุปรวมประจำไตรมาส 3 (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

  • ประจำเดือนสิงหาคม 2564

    • วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ดาวน์โหลด)

    • วงเงินเกิน 5,000 บาท(e-GP) (ดาวน์โหลด)

  • ประจำเดือนกันยายน 2564

    • วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ดาวน์โหลด)

    • วงเงินเกิน 5,000 บาท(e-GP) (ดาวน์โหลด)

  • สรุปรวมประจำไตรมาส 4 (ดาวน์โหลด)

  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 (ดาวน์โหลด)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Print Friendly, PDF & Email