โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองวัวซอ

โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองวัวซอ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายปรีชา วรรณดา นกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานเทศบาลตำบลหนองวัวซอ ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภ.หนองวัวซอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สาขาหนองวัวซอ) โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดถนนตั้งแต่หน้าโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ถึงสี่แยกไฟแดงและเลี้ยวซ้ายไปตามถนน อุดร-อูบมุง จนสิ้นสุดเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ

Print Friendly, PDF & Email