เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ นำโดยนายปรีชา วรรณดา นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตโดยพร้อมกันร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่้นในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ นำโดยนายปรีชา วรรณดา นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตโดยพร้อมกันร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่้นในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตโดยพร้อมกันร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่นในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตโดยพร้อมกันร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่นในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส