แนะนำที่เที่ยวและสถานที่สำคัญ

วัดบุญญานุสิทธิ์ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วัดบุญญานุสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 549 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 7 ชั่วโมง 2 นาที *
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 26.8 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 30 นาที **
อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 16.3 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 25 นาที **

วัดบุญญานุสรณ์ บ้านหนองวัวซอ หมู่ที่ 1 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วัดบุญญานุสรณ์ ตั้งอยู่บ้านหนองวัวซอ ถนนหนองวัวซอ – หนองบัวบาน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 26 กิโลเมตรไปตามเส้นทางถนนสายอุดรธานี-หนองบัวลำภู ตั้งอยู่ห่างจากถนนประมาณ 50 เมตร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมี 135 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา (น.ส. 4 จ.) เลขที่ 13079 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 10 เส้น จดที่นาราษฎรชื่อ นายคำ บุญสร้าง ทิศใต้ประมาณ 10 เส้น จดโรงพยาบาลหนองวัวซอ ทางทิศตะวันออกประมาณ 10 เส้น จดถนนหนองวัวซอ-หนองบัวบาน ทิศตะวันตกประมาณ 10 เส้น จดลำน้ำห้วยหลวง มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 44 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา
รายนามเจ้าอาวาสวัดบุญญานุสรณ์ มีดังนี้
1. หลวงปู่เพชร กิตติวัณโณ พ.ศ. 2469 – 2474
2. พระวินัยธรวันดี พ.ศ. 2474 – 2495
3. พระครูประสาทสมณการ พ.ศ. 2495 – 2503
4. พระครูโสภณคณานุรักษ์ พ.ศ. 2503 – 2526
5. พระครูประสิทธิ์คณานุการ พ.ศ. 2526 – 2527
6. พระครูสันติวรคุณ พ.ศ. 2527 – 2545
7. พระอธิการทองพูน กาญจโน ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

วัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วัดโนนสว่าง เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีที่ดินจำนวน ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา ถวายโดยนายยอด เชยงูเหลือม ต่อมาได้รับอนุญาติให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ เดิมชื่อว่าวัดศรีสว่าง ต่อมาเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์ที่ต้องการให้ชื่อวัดมีชื่อเดียวกัน กับหมู่บ้าน จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดโนนสว่าง ต่อมาเมื่อภายหลังเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระครูพุทธศาสโนวาท (ชาลี ถาวโร) ได้มรณภาพลง ชาวบ้านโนนสว่าง จึงพร้อมใจกันอาราธนา พระอาจารย์เจริญ ฐานยุตฺโต โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน