ข่าวรับสมัคร/โอนย้าย

ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

เทศบาลตำบลหนองงวัวซอ ได้ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง