ติดต่อสอบถาม / ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ติดต่อเราได้ที่

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ

ถนนอุดร-เลย อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41360

โทร. 0 4228 5723, 0 4228 5724
โทรสาร. 0 4229 8691
E-mail : nongwuasow149@gmail.com
https://www.nongwuasow.go.th

..................................................................................

ชื่อ-สกุล   นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ    โทร     

ชื่อ-สกุล  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ   โทร

หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านขวามือ..