ติดต่อสอบถาม / ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ติดต่อเราได้ที่

เทศบาลตำบลหนองวัวซอ

ถนนอุดร-เลย อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41360

โทร. 0 4228 5723, 0 4228 5724
โทรสาร. 0 4229 8691
E-mail : nongwuasow1udon@gmail.com
https://www.nongwuasow.go.th

 

นายวิชิต  ดิเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ โทร.080-082-6650

นายกุศล  แก่นท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ โทร.081-057-3542

นายปรีชา  วรรณดา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองวัวซอ โทร.093-326-9353

หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านขวามือ..